About me / Over mij

I am a cognitive neuroscientist who is intrigued by the flexibility of the brain, and wants to narrow the gap between brain research and the educational practice. The brain has been my one big fascination ever since my master in neurobiology. Especially the interaction between how our brain evolved by selective processes, and the plasticity and experience-dependence during a lifetime.

In March 2017, my ERC Starting Grant project will start, a 5-year research project entitled Proving or improving yourself: Longitudinal effects of ability beliefs on neural feedback processing and school outcomes aimed at investigating the underlying mechanisms of motivation and resilience in high school students. Specifically, we will investigate the interplay between beliefs that students have about their abilities (mindset), how their functional brain networks for processing errors and feedback develop, and their actual learning trajectories and well-being in school. Moreover, we will develop an intervention in which adolescents will experience the malleability of their own brain activity, and that they have influence on their own learning processes.

Ik ben een cognitief neurowetenschapper die gefascineerd is door hoe flexibel het brein is, en de kloof tussen hersenonderzoek en de (onderwijs) praktijk wil overbruggen. Het brein is mijn grote fascinatie, al sinds mijn studie neurobiologie. Niet zozeer stofjes en cellen, maar juist hoe het brein als geheel werkt. En dan vooral de wisselwerking tussen wat er in ons brein zo geworden is door evolutionaire selectieprocessen, en de plasticiteit en flexibiliteit van het brein tijdens een mensenleven.

In maart 2017 start mijn ERC Starting Grant, een vijfjarig onderzoek getiteld Proving or improving yourself: Longitudinal effects of ability beliefs on neural feedback processing and school outcomes. Dit project heeft als doel de mechanismen te achterhalen die onderliggend zijn aan motivatie en doorzettingsvermogen op de middelbare school. Specifiek gaan we de wisselwerking onderzoeken tussen de overtuigingen die leerlingen hebben óver hun leervermogen (mindset), hoe hun hersenen omgaan met fouten en feedback, en hun daadwerkelijke leerresultaten en motivatie op school. Ook gaan we een interventie ontwikkelen om scholieren de veranderbaarheid van hun eigen hersenactiviteit te laten ervaren, en van hun eigen invloed op hun leerprocessen.